Banner
Banner
Banner

Общо събрание на Ла Лече Лига България 2011

September 20th, 2011

Сдружение с нестопанска цел “Ла Лече Лига България” свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на своите членове на 21.10.2011 година (петък) от 18:00 часа в
гр. Велинград, хотел „Витоша”, ул. „Георги Кирков“ 80,
със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2010 и 2011 год.
2. Финансов отчет на Сдружението за 2010 год.
3. Приемане на програма на предстоящите събития и бюджет за
2012 год.
4. Приемане и изключване на членове
5. Разни

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на
същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.

УС при СНЦ “Ла Лече Лига България”

Comments are closed.

Filled Under: Новини
Banner

приятели

БГ МАММА
Сдружение настоящи и бъдещи майки