Banner
Banner
Banner

Да върнеш добро: как вие можете да помогнете на Ла Лече Лига

June 12th, 2012

Стотици майки търсят Ла Лече Лига всеки месец на безплатни срещи и лекции, по телефона, през интернет форуми, гледат ЛЛЛ уебинари, участват във Фейсбук стената и четат ЛЛЛ сайта. Много често когато получи подкрепа и информация, човек на свой ред иска да предаде нататък доброто. Чест въпрос, който майките задават е, “как мога да помогна и аз?” Има много и различни начини, по които можете да върнете доброто и да помогнете по този начин на свой ред на други майки, и всички те са важни и полезни! Ето някои от тях:

• Посещение и участие в Ла Лече Лига срещи
• Плащане на членски внос и дарения
• Да помогнете на други да се чувстват добре дошли
• Помощ със задачи в групата
• Обмисляне на ЛЛЛ лидерство

Динамика на дискусиите – да допринесете в дискусията и да поканите други да се включат

Когато участвате в ЛЛЛ среща, помнете, че там се събират много майки с различен характер, разбирания и идеи. От дискусията вземете това, което ви е полезно, другото оставете. За да е полезна дискусията за всички, обмислете…

Да отговаряте на другите хора така, че да им е от помощ и да давате възможност на всеки да участва в дискусията

Да избягвате конфронтиращи въпроси, които могат да накарат някого да се почувства неудобно

Да избягвате остри, негативни изказвания за лекари или храненето с адаптирано мляко, за да може всеки да се чувства добре приет, каквито и избори да прави за себе си и семейството си

Да се придържате към въпроси и коментари по темата по време на дискусията

Да прочетете възможно повече книги от Библиотеката и да ги споменавате, когато е уместно

Да помогнете да се сведат разсейванията до минимум

Често на ЛЛЛ срещите и лекциите идват бъдещи и настоящи майки, които за първи път участват в такава група за подкрепа. За да протече срещата добре и организирано, вие ще искате…

Да пристигнете по-рано или навреме, за да се настаните, преди да започне дискусията

Да избягвате странични разговори, да говорите тихо на децата, като станете и отидете при тях, вместо да подвикнете през стаята

Да насърчавате децата да говорят тихо и да им помагате да играят кротко

Да излезете от помещението с деца, които плачат силно за по-дълго време; да се върнете, когато детето се е успокоило

Да излезете от стаята, за да вдигнете телефона (и да изключите звука изобщо, ако е възможно, по време на дискусията)

Да помогнете на всички да се чувстват добре дошли, сигурни и уважавани

Ла Лече Лига е организация с единствена цел да насърчава и помага на майките, които искат да кърмят бебетата си, и избягваме да смесваме каузи или да рекламираме личен бизнес по време на срещите. Искаме майките да получат информацията и подкрепата за кърмене, за които са дошли и да не се чувстват обидени, да не са включени или да са отблъснати от дискусия по други теми или промотиране на други каузи или бизнеси.

Да връщате книгите от заемната Библиотека на групата, така че и други да могат да ги ползват

Да задържите у дома децата, които са болни и могат евентуално да са заразни, дори да са само с настинка или кашлица

Внимателно и усърдно наблюдение на децата, които тепърва се учат да споделят играчки и да си играят с други деца

Задачи в групата

В групата често има нужда от: посрещач, координатор за раздаване на брошури на новодошлите, координатор за набиране на средства, координатор за разпечатване на брошурите, библиотекар за книгите на групата. Обърнете се към ЛЛЛ Лидера или помощника за кърмене, ако имате желание да се включите. Ла Лече Лига е доброволна организация  с нестопанска цел, т.е. всички – лидерът, ковчежникът, библиотекарят…  вършат работата на доброволни начала, без заплащане.

Търси се ангажимент за задачи в групата за срок от четири месеца, с възможност за удължаване, ако и двете страни искат

Да помогнете с подреждането в началото на срещата и с почистване и подреждане в края й

Да подредите столовете и мебелите за сядане, да приберете шумните играчки, да проверите стаята за опасни предмети/места

Да приберете столовете и мебелите за сядане, да подредите играчките, да почистите пода

Използваме местата за срещи безплатно и искаме да ги оставим в добро състояние

Да помогнете на Ла Лече Лига финансово

Ла Лече Лига като национална организация, заедно с местните групи, се самоиздържа и се поддържа от доброволци. Използваме фондовете на групата за разходи по нея (например принтиране), за закупуване на нови книги за Библиотеката и други консумативи, както и за помощ на лидерите да получат продължаващо обучение, така че да можем да осигуряваме най-актуална и акуратна информация на майките. Можете да помогнете по следните начини:

Да платите членски внос (в момента 20 лв/година) и да поканите други хора да станат членове на ЛЛЛ. Членството може да е срещу участие в срещите или просто за да подкрепи Ла Лече Лига и така да помогне на други майки

Да участвате в набиране на средства (да направите съпричастни семейството, приятелите, съседите си)

Да закупувате неща през групата (някои заглавия на книги се продават в Ла Лече Лига групата с намаление)

Дарения за Ла Лече Лига България или в местната ЛЛЛ група са винаги добре дошли! Дори малка сума може да е от голямо значение.

Обмисляне на ЛЛЛ лидерство

Да разбирате и приемате философията на Ла Лече Лига

Да покривате необходимите условия за кандидатстване за лидерство

Да научите повече за отговорностите на лидерството, като говорите с ЛЛЛ Лидера на групата

Лесно е да върнеш добро!

Когато жена се присъедини към Ла Лече Лига, тя участва в система за помощ от-майка-на-майка, безценно средство за помощ за кърмене и майчинство, подкрепа, знания и вдъхновение.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.

Filled Under: Новини
Banner

приятели

БГ МАММА
Сдружение настоящи и бъдещи майки